Bærbar

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.799,00 DKK

Hp probook 6460b

refurb
1.799,00 DKK

Hp elitebook 2570p

refurb
2.289,00 DKK

Hp elitebook folio 9470m

refurb
3.009,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.589,00 DKK

Hp elitebook 8470p

refurb
3.179,00 DKK

Lenovo thinkpad t420

refurb
2.579,00 DKK

Dell latitude e6330

refurb
2.479,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
3.499,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
2.879,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.139,00 DKK

Hp elitebook 840 g1

refurb
3.939,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Dell latitude e7440

refurb
3.669,00 DKK

Lenovo thinkpad t440

refurb
4.399,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad l440

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
2.629,00 DKK

Dell latitude e6330

refurb
2.889,00 DKK

Lenovo thinkpad t420

refurb
2.839,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.469,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.449,00 DKK

Hp elitebook 8570w

refurb
5.359,00 DKK

Hp elitebook 2570p

refurb
2.459,00 DKK

Hp probook 6460b

refurb
1.889,00 DKK

Hp elitebook 8470p

refurb
3.099,00 DKK

Hp elitebook folio 9470m

refurb
3.809,00 DKK

Dell latitude e6420

refurb
2.319,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
1.919,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.959,00 DKK

Dell latitude e6520

refurb
2.529,00 DKK

Lenovo thinkpad t520

refurb
2.439,00 DKK

Lenovo thinkpad t510

refurb
1.809,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
4.589,00 DKK

Hp elitebook 8760w

refurb
5.139,00 DKK

Dell latitude e6220

refurb
3.639,00 DKK