Bærbar

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.539,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.929,00 DKK

Dell latitude e7440

refurb
3.669,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.449,00 DKK

Hp elitebook 8570w

refurb
4.939,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.089,00 DKK

Hp elitebook 8470p

refurb
3.059,00 DKK

Hp elitebook 2570p

refurb
1.999,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.599,00 DKK

Hp elitebook 2560p

refurb
2.299,00 DKK

Dell latitude e6220

refurb
2.839,00 DKK

Lenovo thinkpad l440

refurb
2.999,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.709,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.689,00 DKK

Dell latitude e7440

refurb
3.669,00 DKK

Dell latitude e6530

refurb
4.999,00 DKK

Dell latitude e6230

refurb
2.899,00 DKK

Hp elitebook 2740p

refurb
3.279,00 DKK

Hp elitebook 8460p

refurb
2.289,00 DKK

Dell latitude e6320

refurb
2.899,00 DKK

Lenovo thinkpad t440

refurb
4.299,00 DKK

Lenovo thinkpad l540

refurb
3.399,00 DKK

Dell latitude e5530

refurb
4.019,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
1.959,00 DKK

Dell latitude e6420

refurb
2.239,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
4.089,00 DKK

Hp elitebook 8570w

refurb
4.739,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.519,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.929,00 DKK

Dell latitude e6430

refurb
3.119,00 DKK