Lenovo / Bærbar

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.539,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.929,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.449,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.089,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.599,00 DKK

Lenovo thinkpad l440

refurb
2.999,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.709,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.689,00 DKK

Lenovo thinkpad t440

refurb
4.299,00 DKK

Lenovo thinkpad l540

refurb
3.399,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
1.959,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
4.089,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.519,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.929,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t450

refurb
5.449,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t440

refurb
4.099,00 DKK

Lenovo thinkpad x250

refurb
4.849,00 DKK

Lenovo thinkpad x220

refurb
1.909,00 DKK

Lenovo thinkpad t410

refurb
1.699,00 DKK

Lenovo thinkpad x220

refurb
1.879,00 DKK

Lenovo thinkpad t520

refurb
2.899,00 DKK

Lenovo thinkpad w520

refurb
4.389,00 DKK

Lenovo ideapad miix 700

refurb
7.499,00 DKK

Lenovo thinkpad t410s

refurb
1.569,00 DKK

Lenovo thinkpad t560

refurb
7.469,00 DKK

Lenovo thinkpad t420

refurb
1.839,00 DKK

Lenovo thinkpad l440

refurb
2.499,00 DKK